Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo)

  • Bài 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo) trang 1
  • Bài 141: Ôn tập về phân số (tiếp theo) trang 2
Bài 141. ÔN TẬP VỀ PHÂN số (tiếp theoỉ
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Phân số chỉ phần tô đậm trên băng giấy là:
4
5	4	^9
2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi
đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, số viên bi có màu:
5
Bài giải
số viên bi có màu là: 20 X 4 = 4 (màu xanh)
5 Vậy ta khoanh vào chữ:
A.
B.
D.
5x7	35
M	Ễ.
b) và —
11	9
7	7x5	35’
_ 25	28	.
Vì —— < —— nên
35	35
Quy đồng mẫu số: 8x9
8
11
11x9
72
99
„ 72	55
Vì	— nên
99	99
5
9
8 . 5 11 > 9
5x11 _ 55 9x11 - 99
* Cách 1:
* Cách 2:
Vì — < 9
1
Quy đồng
mẫu số',
9
8	8x8
64
— >
1
— = 	
= 	
8
9	9x8
72
9
9	9x9
81
Nên — <
9
8
8	8x9
72