Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 158: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

  • Bài 158: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian trang 1
  • Bài 158: Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian trang 2
Bài 158. ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI số ĐO THỜI GIAN
1. Tính:
15 giờ 24 phút
3 giờ 18 phút 18 giờ 42 phút
14 giờ 16 phút
2 giờ 12 phút
12 giờ 4 phút
2. Tính:
8 giờ 16 phút
X
24 giờ 48 phút
2,3 giờ
18 giờ 48 phút
2 giờ 37 phút
20 giờ 85 phút hay 21 giờ 25 phút
23 giờ 34 phút 6 giờ 10 phút
17 giờ 24 phút
9,45 giờ + 6,2 giờ
15,65 giờ
20,5 giờ
8,8 giờ
11,7 giờ
9,2 giờ
42 phút 30 giây 2 phút = 120 giây 150 giây
0
8 phút 30 giây
48 phút 36 giây 0	36 giây
0
2 giờ 18 phút
X
	5
10 giờ 90 phút
hay 11 giờ 30 phút 	42,5 giờ
8 phút 6 giây
8,5 giờ
Tóm tắt'.
lgiờ 6km 5km
3. Một người đi bộ đã đi được một quãng đường dài 6km với vận tốc 5 km/giờ. Hỏi người đó đã đi hết bao nhiêu thời gian?
Bài giải
Thời gian người đi bộ đi hết 6km là:
6 : 5 = 1,2 (giờ)
1,2 giờ = 1 giờ 12 phút = 72 phút Đáp số: 1 giờ 12 phút = 72 phút.
Một người đi xe máy đi từ Hà Nội lúc 1 giờ 15 phút và đến Bắc Ninh lúc 9 giờ. Dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Vận tốc của xe máy là 32 km/giờ. Hỏi quãng đường từ Hà Nội đến Bắc Ninh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
Tóm tắt	?km
Hà Nội - "nghi 15phut ~ ~ ~Bắc Ninh
i
7giờ lõphút	9giờ
32 km/giờ
Bài giải
Thời gian xe máy đi trên đường là:
9 giờ - 7 giờ 15 phút = 1 giờ 45 phút
Thời gian thực của xe máy đi là:
1 giờ 45 phút - 15 phút = 1 giờ 30 phút 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
Quãng đường từ Hà Nội đến Bắc Ninh:
32 X 1,5 = 48 (km)
Đáp số: 48km.