Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 Bài 123: Cộng số đo thời gian

  • Bài 123: Cộng số đo thời gian trang 1
  • Bài 123: Cộng số đo thời gian trang 2
Bài 123. CỘNG số ĐO THỜI GIAN
Tính:
năm 3 tháng 3 năm 7 tháng
năm 10 tháng
3 ngày 14 giờ
+ v
ngày 6 giờ
ngày 20 giờ
23 giờ 15 phút 8 giờ 32 phút 31 giờ 47 phút
Đặt tính rồi tính:
a)
7 năm 5 tháng 3 năm 7 tháng 10 năm 12 tháng
hay 11 năm
b)
12 giờ 27 phút
giờ 46phút 17 giờ 73phút hay 18 giò' 13 phút
5năm 7 tháng
2 năm 9 tháng
7năm 16tháng hay 8 năm 4 tháng
12 ngày 6 giờ
+
15ngày 21 giờ
27 ngày 27 giờ hay 28 ngày 3 giờ
13phút 35giây 3phút 55 giây
16phút 90giây hay 17phút 30giây.
ngày 15 giờ
8 ngày 9 giờ 14 ngày 24 giờ
hay 15 ngày.
8phút 23giây
4" ni'
8 phút 52 giây 16phút 75 giây hay 17 phút 15 giây.
2 giờ 30 phút
	1 B
sau An 12 phút
Trong một cuộc chạy thi ma-ra-tông, vận động viên An chạy cả quãng đường hết 2 giờ 30 phút. Vận động viên Ba tới đích sau vận động viên An 12 phút. Hỏi vận động viên Ba chạy cả quãng đường hết bao nhiêu thời gian ?
Tóm tắt
An chạy AI	
Ba chạy
Bai giải
Thời gian Ba chạy cả quãng đường:
2 giờ 30 phút + 12 phút = 2 giờ 42 phút.
Đáp số: 2 giờ 42 phút.