Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 122. Luyện tập

  • Tiết 122. Luyện tập trang 1
  • Tiết 122. Luyện tập trang 2
Tiết 122. LUYỆN TẬP
a) Nam cùng các bạn	b) Nam và các bạn đến
d) Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc mấy giờ ?
đến vườn thú lúc mấy giờ ?	chuồng voi lúc mấy giờ ?
c) Nam và các bạn đến
chuồng hổ lúc mấy giờ ?
e) Nam và các bạn ra về lúc mấy giờ?
Nam cùng các bạn đến vườn thú lúc 8 giờ 30 phút.
Nam và các bạn đến chuồng voi lúc 9 giờ.
Nam và các bạn đến chuồng hổ lúc 9 giờ 15 phút.
Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc 10 giờ 15 phút.
Nam và các bạn ra về lúc 11 giờ.
a) Hà đến trường lúc 7 giờ, Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Ai đến
sớm hơn?
Ngọc đi ngủ lúc 21 giờ, Quyên đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. Ai đi ngủ muộn hơn?
Giải
Hà đến trường sớm hơn Toàn (15 phút).
Quyên đi ngủ muộn hơn Ngọc (30 phút).
Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp:
Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8 ...
Nam đi từ nhà đến trường hết 15 ...
Em làm bài kiểm tra trong 35 ...
Giải
Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8 giờ.
Nam đi từ nhà đến trường hết 15 phút.
Em làm bài kiểm tra trong 35 phút.