Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 161. Ôn tập về đại lượng

  • Tiết 161. Ôn tập về đại lượng trang 1
  • Tiết 161. Ôn tập về đại lượng trang 2
Tiết 161. ÔN TẬP VÊ ĐẠI LƯỢNG
Tiết 161. ÔN TẬP VÊ ĐẠI LƯỢNG
Đồng hồ A chỉ: 3 giờ 30 phút. Đồng hồ B chỉ: 5 giờ 15 phút. Đồng hồ c chỉ: 10 giờ.
Đồng hồ D chỉ: 8 giờ 30 phút.
b) Vào buổi chiều hai đồng hồ chỉ cùng giờ là:
Đồng hồ A và	đồng hồ E (2	giờ	chiều	hay 14 giờ).
Đồng hồ B và	đồng hồ D (5	giờ	chiều	hay 17 giờ).
Đồng hồ c và	đồng hồ G (3	giờ	chiều	hay 15 giờ).
Can nhỏ đựng 10 l	nước mắm, can to đựng	nhiều hơn can nhỏ 5 l nước
mắm. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít nước mắm?
Giải
Can to đựng được là:
10 + 5 = 15 (Z nước mắm)
Đáp số: 15 l nước mắm.
Bạn Bình có 1000 đồng, bạn mua một con tem đế gởi thư hết 800 đồng. Hỏi bạn Bình còn mấy trăm đồng?
Giái
Số tiền bạn Bình còn lại là:
1000 - 800 = 200 (đồng)
Đáp số: 200 đồng.
Viết mm, cm, dm, m hoặc km vào chỗ chấm thích hợp:
Chiếc bút chì dài khoảng 15 ...
Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15 ...
Quãng đường TP. Hồ Chí Minh - cần Thơ dài khoảng 174 ...
Bề dày hộp bút khoảng 15 ...
Một gang tay dài khoảng 15 ...
Giải
Chiếc bút chì dài khoảng 15 cm.
Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15 m.
Quãng đường TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài khoảng 174 km.
Bề dày hộp bút khoảng 15 mm.
Một gang tay dài khoảng 15 cm.
	Tiết 161. ÔN TẬP VÊ ĐẠI LƯỢNG