Giải bài tập Toán lớp 2: Tiết 167. Luyện tập chung

  • Tiết 167. Luyện tập chung trang 1
  • Tiết 167. Luyện tập chung trang 2
Tiết 167. LUYỆN TẬP CHUNG
Giải
Đồng hồ A chỉ: 5 giờ 15 phút.
Đồng hồ B chỉ: 9 giờ 30 phút.
Đồng hồ c chỉ: 12 giờ 15 phút.
Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn.
Giải
Thứ tự từ bé
đến lớn:
699; 728; 740; 801.
Đặt tính rồi
tính:
a) 85 - 39;
75 + 25;
312 + 7
b) 64 + 16;
100 - 58;
509 - 6
Giải
a)	85
75
312	b)
64	100
509
—
4"
+ +
—
—
39
25
7
16	58
6
46
100
319
80	42
503
Tính:
24 + 18 - 28
=
3x6
: 2 =
5 X 8 - 11 =
30 : 3
: 5 =
Giải
24 + 18 - 28
= 42- 28	3 x6
: 2 = 18 : 2
= 14
= 9
5 X 8 - 11 =
40 - 11
30 : 3
: 5 = 10 : 5
29
= 2.
5. Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh bằng 5 cm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?
Giải
Chu vi hình tam giác đó là:
3 X 5 = 15 (cm)
Đáp số: 15 cm.