Giải toán lớp 3 Ôn tập về hình học

  • Ôn tập về hình học trang 1
  • Ôn tập về hình học trang 2
§11. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
❖ Bàil
* Ghi nhớ:
Độ dài đường gấp khúc là tổng độ dài các đoạn thẳng tạo nên đường gấp khúc.
Chu vi của một hình tam giác hoặc tứ giác là độ dài của đường gấp khúc khép kín bao gồm các cạnh của tam giác hoặc tứ giác.
Bài ộíáí
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
Chu vi hình tam giác MNP là:
34 + 12 + 40 = 86 (cm)
Đáp số: a) 86cm
86cm
❖ Bài 2
Do độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABCD.
Ạ	Ệ
D	c
Bài gíảí
AB = 3cm; BC = 2cm; DC = 3cm; AD = 2cm
Chu vi hình chữ nhật ABCD là:
3 + 2 + 3 + 2=10 (cm)
Đáp số: lOcm
❖ Bài 3
Trong hình bên:
Có bao nhiêu hình vuông?
Có bao nhiêu hình tam giác?
Có 5 hình vuông (4 hình vuông nhỏ và 1 hình vuông to).
Có 6 hình tam giác (4 hình tam giác nhỏ và 2 hình tam giác to). ❖ Bài 4
Ba hình tam giác là: