Giải toán lớp 3 Thực hành đo độ dài

  • Thực hành đo độ dài trang 1
  • Thực hành đo độ dài trang 2
  • Thực hành đo độ dài trang 3
§46. THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI
❖ Bàil
Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài dược nêu ở bảng sau:
Đoạn thẳng
Độ dài
AB
7cm
CD
12cm
EG
ldm 2cm
Ỉ3àí giải
Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7cm.
Cách vẽ: Tựa bút trên thước thẳng, kẻ một đoạn thẳng bắt đầu từ vạch ghi số 0 đến vạch ghi số 7. Nhấc thước ra, ghi chữ A và B ở hai đầu đoạn thẳng. Ta được đoạn thẳng AB dài 7cm.
Bài 2
Thực hành:
Do độ dài rồi cho biết hết quả do:	a) Chiều dài cái bút của em.
Chiêu dài mép bàn học của em.
Chiều cao chân bàn học của em.
* Lưu ý:
Đo chiều dài cái bút dùng thước kẻ có vạch xăng-ti-mét.
Đo chiều dài mép bàn học, chiều cao chân bàn học dùng thước mét.
Bàí giải
a) Đo chiều dài cái bút của em.
Dùng thước kẻ áp sát vào cái bút, xê dịch sao cho vạch ghi sô' 0 trùng với đầu bên trái của bút, nhìn xem đầu kia của bút ứng với cạnh nào của thước thì đọc lên.
Ví dụ:
Đó là vạch 13 thì ghi: Chiều dài cái bút của em là 13cm.
Câu b, c: Dùng thước mét đo tương tự như câu a.
Bài 3
Ước lượng: a) Bức tường lớp em cao khoảng bao nhiêu mét?
Chân tường lớp em dài khoảng bao nhiêu mét?
Mép bảng của lớp em dài khoảng bao nhiêu dề-xì-mét?
* Lưu ỷ: Dùng mắt để ước lượng các độ dài.
Bàí ỹíảí
a) Bức tường lớp em cao khoảng bao nliiêu mét?
Dựng chiếc thước mép thẳng đứng áp sát bức tường hoặc nằm dọc theo chân tường để biết độ cao hoặc chiều dài của lm khoảng nào.
Sau đó dùng mắt định ra trên bức tường những độ dài lm và ước lượng: Bức tường lớp em cao khoảng 3 mét rưỡi.
Câu b, c: Ước lượng tương tự như câu a.